Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden – www.computercheckpoint.be

1. Algemene bepalingen

De website www.computercheckpoint.be (hierna de “Website”) en de webshop van Computer Checkpoint die via de Website toegankelijk is (hierna de “Webshop”) biedt haar bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk de “Klant”) de mogelijkheid om algemene informatie in te winnen over de onderneming en de producten en diensten die ze aanbiedt, alsook om producten uit de Webshop online aan te kopen.

De Website en de Webshop worden uitgebaat door de onderneming Computer Checkpoint CV, waarnaar we hierna verwijzen als “Computer Checkpoint“, “wij“, of “ons“. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortrijksesteenweg 1090, 9051 Gent. Ons ondernemings- en BTW-nummer is BE(0)443.461.630. U kan ons ook een e-mail sturen via het e-mailadres gent2@eccp.be of telefonisch contact met ons opnemen op +32(0)9 329 32 31.

Gelieve te noteren dat de toegang tot en het gebruik van de Website en Webshop onderworpen is aan de huidige algemene voorwaarden, onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring. Deze vormen één enkel juridisch instrument (de “Voorwaarden“) dat van toepassing is wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt en op elke bestelling die geplaatst wordt door een gebruiker van de Webshop. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn, en ongeacht of dergelijke voorwaarden van de Klant bepalen dat ze hoedanook van toepassing zijn en/of bij een bestelbon van de Klant worden gevoegd.

Door het gebruik van de Website wordt u geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze Voorwaarden. Indien je de Voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de Website en de Webshop niet te gebruiken. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

Bij een bestelling zal u in elk geval uitgenodigd worden om de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden middels het aanklikken van een invulhokje. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met contractuele documenten akkoord te gaan.

2. Aard van de informatie

De Website is bedoeld als bron van algemene informatie. Via de Website kunt u namelijk meer algemene informatie krijgen over de diensten/producten die wij aan onze Klanten aanbieden en aanvullende relevante informatie. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde medewerkers. Dat kan u te allen tijde doen door ons te contacteren via de “Contacteer ons” tab op de Website of via de andere contactgegevens die u ter beschikking staan.

De Webshop is bedoeld om u toe te laten om de door ons aangeboden goederen aan te kopen. Daartoe moet u het daartoe voorziene bestelproces (zie clausule 6) volgen.

De informatie die op de Website en de Webshop en via de MAIBOT wordt aangeboden, inclusief de Voorwaarden en de beschreven diensten/producten, kan door Computer Checkpoint te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, uitgebreid of beëindigd. Op uw bezoek aan / gebruik van de Website en het bestellen op onze Webshop is steeds de dan geldende versie van de Voorwaarden van toepassing. Wij raden u dan ook aan om de toepasselijke Voorwaarden steeds grondig te raadplegen bij elk gebruik.

3. Prijs

De prijzen vermeld op de Website en Webshop en via MAIBOT zijn uitgedrukt in euro en zijn richtprijzen. De prijzen zijn onder voorbehoud van uitputting van de voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief BTW en recupel, Bebat of andere taksen, tenzij anders vermeld. De standaard recupel prijzen worden gehanteerd zoals deze zijn voorgeschreven op www.recupel.be. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4. Aanbod, inhoud en beschikbaarheid

Ondanks het feit dat de Website en de Webshop en de MAIBOT met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Computer Checkpoint is, binnen de limieten van de toepasselijke wetgeving, in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten en/of schade die uit het gebruik van alle mogelijke informatie op de Website of de Webshop of de MAIBOT, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.

Als u fouten vindt in de verstrekte informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. type, beschikbaarheid, leveringstermijn, enz. verzoeken wij de Klant om contact op te nemen met de klantendienst via de contactgegevens die op de Website vermeld worden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Computer Checkpoint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Evenzeer streven wij er ook naar om de Website en de Webshop met redelijke middelen te beschermen en om het eventuele ongemak als gevolg van het gebruik van de Website of Webshop zoveel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat er onjuiste handelingen of ongeoorloofde interventies kunnen plaatsvinden, noch kunnen we garanderen dat de toegang tot de Website of de Webshop niet wordt onderbroken of op een andere wijze wordt belemmerd. We zullen redelijke inspanningen leveren om de Website en de Webshop te beschermen tegen computervirussen en andere soorten “kwaadaardige software” (malware). Gezien de aard van deze gevaren erkent u echter dat wij geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u de nodige stappen zult ondernemen om uw eigen computerapparatuur en -systemen te beschermen.

5. Foto’s, afbeeldingen en intellectuele rechten

5.1. Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen gebruikt op de Website en op de Webshop kunnen afwijken van het originele toestel of goed. De afbeeldingen en foto’s zijn dus niet bindend

5.2. Intellectuele rechten

De intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, designs, databanken, merken, enz.) van de op de Website en de Webshop verstrekte informatie, publicaties en gegevens (daaronder begrepen alle teksten, logo’s, brochures, informatie, handelsnamen, foto’s, beschrijvingen en ander materiaal) komen toe aan Computer Checkpoint of aan haar eigen licentiegevers en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze Website of deze Webshop of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige andere gegevensdrager, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Computer Checkpoint.

De enige licentie die aan u wordt verleend op onze intellectuele eigendomsrechten is om u te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden aan onze Klanten, en om met ons in een contract te treden via de Webshop.

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze Website en de Webshop beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van de Website en de Webshop op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping.

Zonder beperkend te zijn mag u niet: (a) de inhoud van de Website of de Webshop of de MAIBOT publiceren, kopiëren, verspreiden, er afgeleide werken van maken, reverse-engineeren, reproduceren, decompileren, demonteren of wijzigen; (b) spam verzenden, dupliceren of ongevraagde berichten in strijd met de toepasselijke wetgeving verzenden; (c) virussen, worms, “time bombs” of andere kwaadaardige code in of via de Website of de Webshop verzenden of opslaan; (d) geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens uit de Website of de Webshop te halen (screen scraping); (e) ideeën, ontwerpen, logo’s gemaakt door of voor de onderneming of afbeeldingen van de Website of de Webshop kopiëren; of (f) in het algemeen handelen in strijd met wetten of andere juridische instrumenten die op u van toepassing zijn. In geen geval mag u de handelsmerken, logo’s of namen die op de Website of de Webshop voorkomen, kopiëren, reproduceren of gebruiken. U mag geen links naar onze Website of de Webshop incorporeren in andere websites zonder onze voorafgaande toestemming.

6. Online aankopen op onze Webshop

Bij een aankoop op de Webshop, kan de Klant online betalen via de daartoe ter beschikking gestelde betaalwijzen, zoals Bancontact/Mister cash. De betaalwijzen worden op onze Website duidelijk vermeld en aangegeven. Als je daarover vragen hebt, kan je ons uiteraard altijd contacteren via de boven aangegeven contactgegevens of via de Website.

In geval van betaling met kaart, hou je je kaartnummer, vervaldatum en eventueel je SecureCode gereed.

De online betalingen verlopen in een streng beveiligde omgeving. Voor de online betalingen werken wij samen met derden die gespecialiseerd zijn in betalingen via het internet. Zo ben je verzekerd van confidentialiteit van alle financiële gegevens die je naar ons verstuurt. Deze derden voldoen aan de strengste veiligheidsnormen in de sector.

Computer Checkpoint is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

6.1. Bestelflow

Hieronder beschrijven we op een korte en praktische manier de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen. Noteer daarbij dat het contract op onze Webshop enkel in het Nederlands kan worden gesloten.

Tijdens uw bestelling kan u telkens terugkeren naar de vorige stap om invoerfouten op te sporen en te corrigeren. Voor het plaatsen van uw bestelling krijgt u ook eerst een overzichtspagina te zien om alles nog even te controleren.

 1. Winkelwagen

Kies het gewenste aantal met de pijltjes die u naast het artikel terug vindt. Plaats één of meerdere artikels in de winkelwagen door op het “Toevoegen”-icoon te klikken dat afgebeeld staat bij elk product. U kan uw winkelwagen te allen tijde raadplegen door aan de rechterkant te klikken op het “winkelkar”-icoon. Hier kan u uw bestelling controleren en eventueel wijzigen alvorens over te gaan naar de betaling. Klik op “Volgende”.

 1. Gegevens invullen

U vult de gevraagde facturatiegegevens in.

Wilt u de factuur op naam van uw bedrijf? Gelieve uw BTW-nummer en contactpersoon zeker te vermelden.

Is het leveringsadres verschillend van het facturatie-adres? Vink de box “Gelijk aan facturatiegegevens” uit en geef het juiste leveringsadres op.

Uw gegevens worden steeds verwerkt in lijn met onze Privacyverklaring.

Klik op “Volgende”.

 1. Bezorgwijze

Levering van uw bestelling op een bepaald adres in België gebeurt via Bpost. Momenteel kunnen er geen afhalingen worden gedaan in onze winkels.

 1. Betaalwijze

Selecteer uw gekozen betaalwijze.

 1. Extra informatie

Voor een zo optimale levering, kan u ons nog bijkomende informatie bezorgen bv. openingsuren van uw zaak, gewenste leveringsplaats bij afwezigheid/regenweer,…

Klik op “Volgende”.

 1. Bevestiging voltooien

U kan uw bestelling en gegevens nogmaals controleren en vervolgens bevestigen door op “Volgende” te klikken.

Hier moet u eveneens aanvinken dat u akkoord gaat met de Voorwaarden (zie ook hoger onder 1).

 1. Betaling uitvoeren

Voer je betaling uit op de door jou geselecteerde wijze om de bestelling finaal te maken.

 1. Bevestiging

Eens je je bestelling hebt voltooid en betaald, zenden we jou een e-mail met daarbij een samenvatting van de order alsook een link naar de toepasselijke Voorwaarden. Je kan deze dan desgewenst downloaden, bijhouden en archiveren. Op die manier is het met jou gesloten contract steeds voor jou toegankelijk.

 1. Opvolgingsmail

Indien je hebt gekozen voor thuislevering, ontvang je op een later tijdstip nog een aparte e-mail met daarin een track & trace code, waarmee je de bestelstatus van je order op de voet kan volgen.

6.2. Bestelling wijzigen of annuleren

Heb je een artikel verkeerd besteld of wil je iets aanpassen aan je huidige bestelling? Stuur dan je aankoopbevestiging door naar weborders@eccp.be en vermeld de gewenste wijzigingen. Gebruik zeker een geldig e-mailadres zodat wij dit kunnen bevestigen. De annulatie is in orde wanneer deze bevestigd is door Computer Checkpoint. Er wij wel verwezen naar de bepalingen omtrent retour/annulatie/herroeping in afdeling 9 van deze algemene voorwaarden, dewelke uiteraard onverkort van toepassing blijven.

7. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering gebeurt op de daartoe voorziene datum. Bij vertragingen zullen wij je steeds informeren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld. Je kan ons op alle daartoe voorziene wijzen contacteren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Computer Checkpoint.

9. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online op de Webshop aankopen en zijn niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

9.1. Hoe kan je een product retourneren of omruilen (herroepingsrecht)?

De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen na ontvangst van het goed, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de Klant bestelde goed of dienst.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (of van de sluiting van de overeenkomst, in geval van een dienst). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Computer Checkpoint via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. De wet voorziet een standaardformulier als volgt, maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht (je kan ons dus ook een andere ondubbelzinnige verklaring zenden):

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Computer Checkpoint CV, Kortrijksesteenweg 1090, 9051 Gent, e-mail: gent2@eccp.be
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*) _______________________________
Naam/Namen consument(en) _______________________________
Adres consument(en) _______________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

_______________________________

Datum _______________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De Klant moet de goederen onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terugzenden of overhandigen na zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je herroepingsrecht uitoefenen kan door je product terug te brengen naar één van onze winkels of door je artikel naar ons terug te sturen (op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten). Gebruik een stevige verpakking, het liefst de originele. Op die manier is de kans op beschadigingen zo klein mogelijk en kunnen we er misschien nog iemand anders blij mee maken. Heb je de originele verpakking niet meer in huis? Geen probleem, we bekijken de staat van je teruggestuurde product en bepalen aan de hand daarvan wat de waardevermindering is. Hou steeds rekening met onze retourneervoorwaarden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

9.2. Retourneervoorwaarden

Wens je een artikel aan te melden voor retour, dien je wel te voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je meldt het artikel aan voor retour binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst zoals aangegeven onder hoofding 9.1.
 • Je retourneert het artikel in zijn oorspronkelijke staat & originele verpakking.
 • Je retourneert het artikel met alle meegeleverde accessoires.
 • Indien van toepassing, reset je het toestel naar fabrieksinstellingen.

Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen is het belangrijk om je product in de originele staat en onbeschadigd terug te sturen. Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien we een artikel ontvangen dat niet voldoet aan onze retourneervoorwaarden:

 • Bij artikelen met lichte gebruikssporen, of een ontbrekende/beschadigde verpakking, voorzien we een deelvergoeding van maximaal 80% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.
 • Bij artikelen met duidelijke gebruikssporen en/of missende accessoires, voorzien we een deelvergoeding van maximaal 60% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Is het artikel beschadigd geraakt ten gevolge van transport? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de koerierdienst waarmee je het artikel hebt opgestuurd naar ons.

9.3. Omruiling

Heb je een verkeerd artikel aangeschaft of wil je toch een ander model, dan kan je er ook voor kiezen om een artikel (in ongeopende en onbeschadigde verpakking) om te ruilen. Is het nieuwe artikel dat je wenst te ontvangen goedkoper, dan storten we je het verschil later terug op je doorgegeven bankrekeningnummer. Kies je voor een duurder artikel, dan moet je eerst het resterende bedrag betalen.

In sommige gevallen kan je een artikel jammer genoeg niet omruilen of retourneren (zie uitzonderingen retourrecht) – hou hier dus wel even rekening mee bij aankoop van het product.

9.4. Uitzonderingen retourrecht

Voor volgende artikelen geldt het retourrecht niet:

 • Software artikelen en abonnementen, waarvan de verzegeling is verbroken of waarvan de verzegeling is geopend. Dit geldt eveneens ook voor geïnstalleerde of geregistreerde producten (laptops, desktops, tablets, smartphones, …)
 • Vouchers, cadeaubonnen en andere waardebonnen. Ook als ze nog niet gebruikt zijn.
 • Verbruiksartikelen of artikelen met beperkte houdbaarheid, zoals inktcartridges en tonercassettes
 • Beschadigde of onvolledige artikelen.
 • Artikelen met duidelijke gebruikssporen.

Voor juist uitgevoerde services & diensten door technici geven we geen geld terug.

Hieronder vallen:

 • Installatie- en inbouwkosten.
 • Ingewisselde vouchers voor inbouw en/of installatie.
 • Kosten voor bijzondere verzendopties.
 • Gepersonaliseerde of op maat-vervaardigde artikelen.

9.5. Terugbetaling

Indien je retour voldoet aan de retourneervoorwaarden, storten we het volledige aankoopbedrag terug (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling zelf gebeurt via overschrijving op het gebruikte bankrekeningnummer van de betaling, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

10. Garantie

10.1. Wettelijke garantie

In België geniet je als consument van de wettelijke garantie op al jouw aankopen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen / of is wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De termijn van de wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het product.

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid.
 • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
 • Bij normale slijtage.
 • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd.
 • Bij het niet naleven van de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Kortom schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, nalatigheid, slecht onderhoud, storm en water vallen nooit onder garantie! Hetzelfde geldt voor software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software.

10.2. Commerciële garantie

Naast de wettelijke garantie geven bepaalde merken een commerciële garantie afhankelijk wanneer je optreedt als consument dan wel als onderneming/professioneel. Hier gelden de garantievoorwaarden en -uitsluitingen van de desbetreffende fabrikant. De termijn van de fabrieksgarantie kan verschillen per product en/of fabrikant. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

10.3. Garantieverlenging

 Zie artikel 14 Smartsecure verzekering.

10.4. Garantiebewijs

 

Het garantiebewijs is de factuur van uw bestelling die u ontvangt in een aparte mail. Mocht u niet langer in het bezit zijn van uw factuur, kan u deze opvragen via de klantendienst of via het contactformulier op de Website.

11. Privacy policy

Computer Checkpoint respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze onderneming en alle persoonsgegevens die u ons bezorgt, worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Via de Website kunt u ons namelijk bepaalde informatie bezorgen, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, het verzenden van een sollicitatie, enzovoort. Via de Webshop zullen we noodzakelijkerwijze bepaalde gegevens van u dienen te verzamelen.

Daarnaast maken we ook gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst.

De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en cookies plaatsen, wordt nader beschreven in onze Privacyverklaring en in onze Cookieverklaring waarnaar wij u graag verwijzen. In geval van vragen hieromtrent, kan u te allen tijde contact opnemen met ons.

12. Uw informatie

De Website en de Webshop kunnen ook functionaliteiten aanbieden die het uploaden van informatie of gegevens mogelijk maken (bijvoorbeeld het ingeven van informatie in ons contactformulier). U bent verantwoordelijk voor de gegevens/informatie die u verstrekt via onze Website en/of Webshop.

In ieder geval verwachten wij van alle bezoekers van onze Website en Webshop dat zij zich aan de geldende wetgeving houden en geen inhoud uploaden die illegaal is of in strijd is met de goede zeden of algemene normen van fatsoen. Ook eisen wij dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid van informatie of privacyrechten).

13. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf acht (8) dagen na de datum van een eerste aanmaning gehouden tot de betaling van een intrest van rechtswege van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag, alsook van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag. Hetzelfde principe wordt eveneens toegepast op betalingen die door Computer Checkpoint aan de Klant verschuldigd zouden zijn. Onverminderd het voorgaande wordt door Computer Checkpoint het recht behouden om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Bij niet- of laattijdige betaling van een vervallen factuur zijn wij gerechtigd om van rechtswege onze verdere prestaties op te schorten. Tenzij dit schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, verrichten wij onze prestaties in regie. Ingeval van collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de Klant, is Computer Checkpoint gerechtigd om desgevallend de overeenkomst te verbreken lastens de Klant waarbij de reeds geleverde materialen en uitgevoerde prestaties te vergoeden zijn aan Computer Checkpoint.

De Klant, wanneer handelend als niet-consument, is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen tegenover Computer Checkpoint.

14. Algemene bepaling inzake aansprakelijkheid

Computer Checkpoint aanvaardt geen aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van of in verband met de toegang tot de Website en de Webshop, de consultatie of het gebruik van de op de Website en/of Webshop beschikbare gegevens, informatie en documenten. Dit omvat eveneens enige nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die in verband zou kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van de Website of de Webshop, met de eventuele onbeschikbaarheid ervan, met de toegang ertoe, met de inhoud van de door ons verstuurde e-mails en nieuwsbrieven en voor het eventueel meesturen van computervirussen, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.

Deze clausule geldt voor de maximale wijze zoals toegelaten door de toepasselijke wet en is in elk geval niet bedoeld, en mag evenmin zo worden geïnterpreteerd, om dwingende regels te schenden in verband met het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid.

15. Overmacht

Computer Checkpoint is niet aansprakelijk voor het niet-naleven van haar verbintenissen (bv. levering, uitvoeren van diensten, enz.) of wettelijke verplichtingen wanneer een dergelijke niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht in hoofde van Computer Checkpoint of haar leveranciers en/of contractanten.

Overmacht wordt geïnterpreteerd in de gebruikelijke betekenis, maar omvat uitdrukkelijk ook gevallen van epidemie en pandemie en cyberincidenten (zoals hacking, DOS-aanvallen, virussen, malware, enz.).

16. Aantasting geldigheid niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de afdwingbaarheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Computer Checkpoint en de Klant gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare en/of nietige clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare en/of toepasbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van deze partijen zoveel als mogelijk benadert.

Het nalaten op gelijk welk moment door Computer Checkpoint om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

17. Andere voorwaarden

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt in de overeenkomst tussen Computer Checkpoint en de Klant. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

18. Externe (hyper)links

De Website en de Webshop kunnen (hyper)links bevatten naar andere websites en platformen (waaronder social media-platformen, websites van onze commerciële partners, enzovoort) die door derden worden beheerd. Wij hebben geen technische of inhoudelijke controle over deze gelinkte websites / platformen. Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van deze externe sites / platformen.

Bovendien kunnen gelinkte websites en platformen onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookieverklaring. Wij raden u aan deze grondig te lezen voordat u deze websites / platformen gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het bewaren / verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites en platformen, noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites / platformen.

19. BEWIJS VAN TRANSACTIES

Wij loggen de activiteiten van onze gebruikers op de Website en de Webshop voor bewijsdoeleinden en om bepaalde fouten en problemen op te sporen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze logs kunnen gebruiken voor bewijsdoeleinden (bv. het aanvaarden van de contractuele documenten of het plaatsen van een bestelling). Deze clausule doet uiteraard geen enkele afbreuk aan de bewijsmiddelen waarop u zelf beroep kunt doen.

20. Klachten en toepasselijk recht

In geval van klachten nodigen wij je met veel plezier uit om ons te contacteren. Daartoe hebben we op de Website zelfs een specifieke tab opgenomen waarlangs je je klachten kan sturen naar ons. Uiteraard kan je ons ook via de andere contactgegevens beschikbaar op de Website contacteren.

Het gebruik van de Website en de Webshop wordt beheerst door het Belgisch recht (met uitzondering van de toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht) en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

Binnen Europa werd een online platform opgezet om klachten van consumenten te behandelen over online-dienstverlening. Indien wij niet op een gepaste wijze hebben gereageerd op een klacht, dan kan u altijd van dit platform gebruik maken. U vindt dit platform en bijhorende uitleg via deze link.

Voor Klanten die niet handelen als consumenten zal elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Voorwaarden definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent, België waarvan de niet-consument de exclusieve bevoegdheid hierbij uitdrukkelijk aanvaardt en niet zal betwisten. Wanneer een Klant handelt als consument, bepaalt de dwingende wetgeving de bevoegde rechtbank.

21. Belangrijkste kenmerken en beperkingen van het SmartSecure pakket

Uitgebreide polisvoorwaarden klik hier

Het pakket geeft u recht op reparatie of vervanging van de op de factuur genoemde elektronische apparatuur.

Looptijd: zie voorzijde factuur


Onderdeel van het SmartSecure pakket:

– Diefstal na braak/onder geweld;

– Alle vormen van klemschade

– Onachtzaamheid;

– Werelddekking (90 dagen per kalenderjaar);

– Bescherming tegen nieuwwaarde (Het maximum bedrag dat kan worden ingediend onder deze verzekering gedurende de verzekeringsperiode is gelijk aan de geldende nieuwwaarde van het apparaat ten tijde van aankoop);

– Gebreken aan het apparaat na de standaard; fabrieksgarantie.


Belangrijkste beperkingen van het SmartSecure pakket:

U kan o.a. geen aanspraak maken in geval van:

 1. Diefstal

– Diefstal, beschadiging of verlies door de mobiele telefoon op het dak, de motorkap of ergens anders op de buitenkant van een voertuig te laten liggen;

– Uit een motorvoertuig, terwijl u of iemand die namens u handelt niet in het voertuig verblijft, tenzij die elektronische apparatuur is verborgen in een afgesloten kofferruimte, dashboardkastje of ander afgesloten, intern compartiment en alle autoramen en deuren zijn gesloten en vergrendeld en alle mogelijke aanwezige beveiligingssystemen zijn geactiveerd;

– Uit ieder gebouw; ruimte of binnenplaats, tenzij met geweld toegang en/of uitgang wordt verkregen, wat resulteert in schade aan het gebouw, de ruimte of erf;

– Wanneer het elektronische apparaat, ergens anders dan thuis, onbeheerd wordt achtergelaten;

– Wanneer er geen redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen ter voorkoming van diefstal;

– Elke diefstal die niet binnen de 24uur wordt gemeld bij de politie waarvan geen proces-verbaal wordt opgemaakt.

 1. Schade veroorzaakt door:

– Uw opzettelijk handelen c.q. beschadigen en/of verwaarlozen van het elektronische apparaat;

– Het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant;

– Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging van het elektronische apparaat.

 1. Reparatie en overige kosten voor:

– Routineonderhoud, inspectie, onderhoud en/of reiniging;

– Schade door een fout van de fabrikant of terugroepactie van het elektronische apparaat;

– Reparaties door personen en/of bedrijven die hiervoor niet door ons geautoriseerd zijn;

– Normale slijtage en/of geleidelijke achteruitgang van prestaties

 1. Diefstal van/of schade aan accessoires.
 2. Heraansluiting kosten of abonnementskosten van welke aard dan ook
 3. Diefstal van de SIM kaart (incl. misbruik met belschade tot €3.500), tenzij de SIM geplaatst is in de door diefstal ontvreemde mobiele telefoon

Let op: Als u een item hebt verzekerd zonder SIM kaart faciliteit, dan zijn alle uitsluitingen met betrekking tot een SIM kaart niet van toepassing.

Algemene beperkingen:

Deze verzekering dekt geen:

– Verlies van gegevens en/of software;

– Oorlog, terrorisme, straling, geluidsgolven

Algemene Voorwaarden Computer Checkpoint Winkels

Installatie aan huis (enkel van toepassing bij aankoop in de winkel)

‘Installatie aan huis’ houdt in dat het toestel volledig geïnstalleerd en gebruiksklaar bij de klant thuis wordt aangesloten. De Computer Checkpoint technicus plaatst het toestel en sluit het aan. De klant voorziet zelf een plaats om de pc de plaatsen. Bij de prijs van ‘installatie aan huis’ kunnen een aantal extra opties worden genomen. Voor meer info neem gerust contact op met één van onze winkels.

Betalen in stukjes (enkel van toepassing bij aankoop in de winkel)

Onder voorbehoud van aanvaarding door BUY WAY PERSONAL FINANCE nv, kredietgever, (KBO 0400 282 277 – RPR Brussel – FSMA 019542a – IBAN BE03 3101 2966 9484 – Bisschopsstraat 26,1000 Brussel) en Computer Checkpoint CV, kredietbemiddelaar handelend in hoedanigheid van agent in nevenfunctie met handtekening bevoegdheid (KBO 0443 461 630 – Kortrijksesteenweg 1090, 9051 Sint-Denijs-Westrem).

Let op, geld lenen kost ook geld.