[SHOPIFY_CART_TITLE]

[SHOPIFY_CART_TOTAL]
[SHOPIFY_CART_CURRENCY]
[SHOPIFY_CART_NOTICE]

Orientation

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

Inschrijving

Ontvang onze acties in uw mailbox!
Personaliseer de acties nog meer door onderstaande gegevens aan te vullen.

Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen?

 • Ja, ik wil niets missen van Computer Checkpoint, zoals interessante nieuwtjes, info over diensten en producten, en promoties!
U stemt ermee toe dat Computer Checkpoint het bovenstaande e-mailadres gebruikt voor het versturen van informatie over haar producten en diensten en haar nieuwsbrief. U kan uw keuze later altijd aanpassen (zie de Privacyverklaring).
 

Hoera!

Je bent met succes ingeschreven!

X

Offerte aanvragen

Heeft u een toestel dat niet in de prijslijst staat?
Vraag dan hier uw persoonlijke offerte aan.

Contact gegevens
Toestel gegevens

Met SmartSecure bescherm je jouw GSM, PC of TABLET.

Heb je jouw GSM, tablet, smartphone of computer max. 6 maanden geleden aangekocht? Ook jouw toestel kan nog beschermd worden. Ontdek meer over SmartSecure en bescherm je toestel
 
Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring .
 

Bedankt!

Je offerteaanvraag werd met succes verzonden!
Onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op.

X

Klachten

Aarzel niet om dit formulier in te vullen, onze medewerkers zoeken samen met jou naar een oplossing.

Factuurnummer
Vestiging
Voornaam * & Naam *
E-mail adres *
Telefoonnummer *
Omschrijving *
 
Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring .
 

* Gelieve alle verplichte velden in te vullen.

Bedankt!

Je klacht werd met succes ingediend!
Onze medewerkers zullen spoedig contact met je opnemen om samen met jou naar een oplossing te zoeken.

x
X

Uw afspraak

Bevestig uw afspraak

Beste ,
U wenst volgende afspraak vast te leggen, gelieve de gegevens te controleren en indien correct, te bevestigen.

Terug
Mijn afspraak bevestigen
X

Navigatie

Webshop

Als véél méér net genoeg is...

Wedstrijdreglement Easter Egg Hunt

 

​1.Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de Easter egg Hunt actie die Computer Checkpoint organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals Facebook, Instagram, blog, nieuwsbrief) of op een andere wijze en start op 10 april 2017 tem 17 april 2017.
 
Computer Checkpoint is een merk van Computercheckpoint CVBA, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1090 en als ondernemingsnummer BE 0443 461 630

 
2.Deelnemingsvoorwaarden 
2.1 In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, en woonachtig is in België, deelnemen aan de wedstrijd van Computer Checkpoint, met uitzondering van medewerkers en leveranciers van Computer Checkpoint, hun partners en hun directe familieleden tot in de eerste graad

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Computer Checkpoint ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.
 
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen,  kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden  afgenomen.
 
2.2 Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Computer Checkpoint voor de deelname aan de wedstrijd. 

2.3 Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. Maximaal 1 prijs per deelnemer. 

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door Computer Checkpoint. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van Computer Checkpoint, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.
 
2.4 Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 
 
3.Wedstrijdverloop 
3.1 In dit geval betreft de wedstrijd  het vinden van een paasei op de vernieuwde website van Computer Checkpoint. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, dient men zich eerst te registeren.  Deze registratie dient volledig te zijn om deel te kunnen nemen. Na het vinden van een paasei, kan de deelnemer zijn/haar prijs zien en deze zo gewenst claimen. Om de prijs te claimen moet de deelnemer de gevraagde gegevens invullen. 

3.2 Na het claimen van de prijs, kan de winnaar zijn/haar prijs ophalen in de gekozen vestiging van Computer Checkpoint. De deelnemer kan een gewonnen prijs afhalen vanaf 7 werkdagen na het claimen van zijn prijs en is verplicht de prijs binnen 14 werkdagen  na het claimen van zijn prijs op te halen in de vestiging na keuze. Zo niet, vervalt de deelnemer zijn/haar recht op de prijs en kan Computer Checkpoint de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 
 
4.Prijzen 
4.1 Computer Checkpoint stelt voor deze wedstrijd verschillende prijzen ter beschikking. ​
 • Topcom 2 persoons Elektrische bovendeken
 • Philips Portable DVD Player Black 18cm
 • Berghoff 3 delig  keramisch messenset
 • Berghoff 24 delig bestek
 • Berghoff 20 delig pasta set
 • Berghoff ovenschaal 43cm x 26,5cm x 7,8cm
 • Berghoff bakpan 30cm
 • Berghoff 7 delig messenblok
 • Nova elektrische BBQ
 • Elektrisch Dartbord
 • Lexon Bluetooth speaker
 • Eni sleutelvinder 

4.2 De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat Computer Checkpoint bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 

5.Aansprakelijkheid van Computer Checkpoint 
5.1 Computer Checkpoint is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd. 

5.2 Computer Checkpoint is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen geven van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

5.3 Er wordt verondersteld de prijs af te halen in een vestiging van Computer Checkpoint.
Deelnemer die de prijs heeft geclaimd, dient ook de prijs persoonlijk af te komen halen, met bewijs van identiteitskaart.
Bij onbereikbaarheid van de deelnemer, kan Computer Checkpoint de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet  de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Computer Checkpoint de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
 
5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Computer Checkpoint.

5.5 Indien Computer Checkpoint genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken,  het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Computer Checkpoint hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

5.6 Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Computer Checkpoint alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Computer Checkpoint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Computer Checkpoint en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 

5.7 Computer Checkpoint is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Computer Checkpoint kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

5.8 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Computer Checkpoint in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Computer Checkpoint in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd. 
 
6.Persoonsgegevens 
6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Computer Checkpoint mogelijks in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Het beleid van Computer Checkpoint met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘Algemene voorwaarden’ zoals vermeld op de website van Computer Checkpoint, met name www.computercheckpoint.be.
 
6.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals Instagram, Facebook, …), alsook in de geschreven pers. 
 
7.Toezicht op wedstrijd en beslissingen 
7.1 Computer Checkpoint houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Computer Checkpoint zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Computer Checkpoint uit te sluiten.Computer Checkpoint behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Computer Checkpoint geleden schade (inclusief imago-schade).
 
7.2 De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e- mail of telefonisch) met Computer Checkpoint. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 
 
8.Het reglement 
8.1 Door deel te nemen aan wedstrijden van Computer Checkpoint aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Computer Checkpoint in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

8.2. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Computer Checkpoint en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
 
* * *
 

Ontvang onze acties in uw mailbox!

 

Computer Checkpoint zal gesloten zijn op Feest van de Arbeid 01/05/2021

Computer Checkpoint zal gesloten zijn op OLH Hemelvaart 13/05/2021

Computer Checkpoint zal gesloten zijn op Pinkstermaandag 24/05/2021